ZOBACZ TRASY
MAPA STRONY
Przepisy podatkowe w agroturystyce
2012-12-19 10:42:45

 

Przepisy podatkowe w agroturystyce

Podstawowe informacje dla kwaterodawcy przy prowadzeniu gospodarstwa agroturystycznego.

 

Przepisy podatkowe w agroturystyce

Podstawowe informacje dla kwaterodawcy przy prowadzeniu gospodarstwa agroturystycznego.

  1. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 roku

 (Dz. U. Nr 173 poz.1807) wraz z  przepisami  wprowadzającymi tę ustawę

 (Dz. U. Nr 173 poz. 1808).

              Podstawowym aktem prawnym regulującym prowadzenie działalności gospodarczej jest Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej.

    Ustawa ta „reguluje podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz zadania administracji publicznej w tym zakresie”. (Art.1 Ustawy)

  Zgodnie z ustawą

             działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły (Art. 2 Ustawy)                

          Dla działalności turystycznej prowadzonej przez rolników w gospodarstwach rolnych ustawa przewiduje wyjątek (Art. 3 Ustawy):

              ,,przepisów ustawy nie stosuje się do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a  także wynajmowania  przez   rolników  pokoi,  sprzedaży  posiłków  domowych  i  świadczenia  innych usług  związanych  z  pobytem turystów".

                Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej nie definiuje jednak takich pojęć jak ,,rolnik" czy też wynikają one jednak pośrednio z definicji zawartych w innych ustawach w zależności od ich potrzeb. Jednak dla stosowania przepisów o swobodzie działalności gospodarczej można przyjąć, że: gospodarstwo rolne to grunty, budynki, urządzenia i inwentarz, które służą faktycznie celom produkcji rolnej.

                   Świadczenie zatem usług turystycznych w gospodarstwie rolnym - w oparciu o zabudowania, grunty i inne zasoby gospodarstwa, wyklucza zmianę ich charakteru i naruszenia podstawowej funkcji jaką jest produkcja rolna. Kryterium to musi być spełnione przede wszystkim w odniesieniu do świadczenia ,, innych usług związanych z pobytem turystów". Natomiast wynajmowanie pokoi oraz sprzedaż posiłków domowych może odbywać się także w oparciu o inne zasoby niż grunty i budynki służące produkcji rolnej, jednak pod warunkiem , że świadczy je rolnik.

 

Świadczenie usług turystycznych z ofertą usług złożonych, obejmujących kilka świadczeń nie zawsze będzie wymagało wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Jeżeli są to usługi noclegów i żywienia w jednym obiekcie, uznaje się, że jest to jedna usługa hotelarska.

W przypadku zaś rolnika – łączenie kilka usług np. nocleg, wyżywienie oraz „inne usługi związane z pobytem turysty” w gospodarstwie rolnym zgodnie z Art. 3 ustawy nie nosi znamion działalności gospodarczej.

 

Przepisy podatkowe

 

                     Przepisy podatkowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w turystyce regulują przepisy ustawy:

 

  1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity z roku 2000 Dz. U. Nr. 14 poz. 176 z późn. zm.),
  1. Ustawa z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2003 r. Nr 202 poz.1956),

 

 

Podatek dochodowy

   

             Dla wielu grup usługodawców wiejskich istnieje w dalszym ciągu możliwość całkowitego zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych. Art. 21 pkt 43 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwalnia z podatku dochodowego gospodarstwa prowadzące działalność agroturystyczną:

 

,,(zwalnia się) dochody uzyskane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych, w budynkach mieszkalnych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, osobom przebywających na wypoczynku oraz dochody uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, jeżeli liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza 5„

 

              Zwolnienie przysługuje każdemu, kto spełnia ww warunki nawet wtedy, jeśli osiąga dodatkowe dochody z innych działalności. W tej sytuacji dochody zwolnione z opodatkowania nie łączą się dla celów podatkowych z innymi dochodami.

              Pamiętać jednak należy, że osoby zwolnione z podatku dochodowego nie mają obowiązku prowadzenia żadnej dokumentacji, to jednak obowiązek taki wynika z innych przepisów - np. ustawy o podatku od towarów i usług.

 

Podatek od towarów i usług (VAT)

 

Graniczne kwoty obrotu określone dla celów VAT

 

Od 1.01.2012 do 31.12.2012

Lp.

Wyszczególnienie

2012 r.

1.

Kwota obrotu uprawniająca do zwolnienia z VAT

150.000 zł

2.

Obrót uzyskany ze sprzedaży towarów i usług (w tym również w wykonaniu umowy komisu) uprawniający do korzystania ze statusu małego podatnika.

5.324.000 zł  (1.200.000 euro)

3.

Prowizja uzyskana przez pośrednika, uprawniająca do korzystania ze statusu małego podatnika

200.000 zł  (45.000 euro)

4.

Wartość WNT uprawniająca do korzystania z wyłączenia z opodatkowania

50.000 zł

5.

Limit dla sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju

160.000 zł

6.

Limit obrotów ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych uprawniający do zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących przez podatników kontynuujących działalność

40.000 zł

7.

Limit obrotów ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych uprawniający do zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących przez podatników rozpoczynających działalność

20.000 zł

 

Podstawa prawna:

  • Kwoty wymienione w poz. 1-5 wynikają z ustawy z dnia 11 marca 2004 r.

o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054),

która określa limity obrotu w przepisach: art. 113 ust. 1, art. 2, art. 10 i art. 24.

  • Kwoty wymienione w poz. 6-7 określone są w § 3 rozporządzenia Ministra

 Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2010 r. nr 138, poz. 930).

 

                       Zasadnicza stawka podatku VAT w Polsce wynosi 23%. Do roku 2008, dla usług hotelarskich i gastronomicznych stawka podatku VAT wynosi 7%.

                        Podatnicy zwolnieni z podatku od towarów i usług ze względu na niewielki rozmiar działalności, mają obowiązek prowadzić ewidencję sprzedaży za dany dzień.

                      

                  Bezwzględny obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży mają rolnicy prowadzący usługi agroturystyczne. Ewidencja ta może być prowadzona w dowolny sposób - np. w formie zwykłego zeszytu (z datą i kwotą). Musi jednak pozwalać na uchwycenie przekroczenia limitu obrotu 40.000 lub 20.000 zł.

 

                   Brak jakiejkolwiek ewidencji może spowodować oszacowanie przychodu i opodatkowanie go w całości stawką 23%, bez możliwości żadnych odliczeń.

 

Czytano: 40544 razy
Wybierz poprzedni miesiąc kwiecień 2021 Wybierz następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
KONTAKT
| Stowarzyszenie Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne "Bieszczady" |
Plac Pułaskiego 1
38 - 600 Lesko
tel. (0-13) 469 72 66
fax .(0-13) 469 72 66
www.bieszczady.podkarpackie.pl
gggbiesz@poczta.onet.pl
PBS O/Lesko 37 8642 1012 2003 1201 1874 0001
Propozycje zmian na stronie proszę zgłaszać na adres e-mail poczta@uflika.com.pl
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]